Svenska Allservicegruppen AB
Karlbergsvägen 82
113 35 Stockholm
Växel: 08-309 220
E-post: info@svagab.se